جدیدترین خبرها
هوشمندسازی شهرداری سبزوار در گام عملیاتیکارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری به هدف پایش ، ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه از منطقه یک بازدید نمودند.کارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری در ادامه ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه از مناطق و سازمان ها بازدید نمودند.مهندس حسین دارینی مدیر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار در سومین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره)تهران برگزار شد حضور یافت .سامانه اینترنتی 137 شهرداری سبزوار راه اندازی شددستگاه هاي ضبط تصاوير (DVR/NVR) ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار ارتقا و بروزرساني شدبازدید از دوربین های مداربسته سطح شهر توسط تیم پشتیبانی و شبکه اداره فناوری و اطلاعات شهرداری سبزوار انجام شدحسین دارینی مدیریت اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار از خریداری و نصب دوربین های مدار بسته ترافیکی در تقاطع ها و اماکن عمومی شهر خبر داد.امنیت گوشی های همراه همیشه مسئله مهمی است و با وجود مسائل هک فضای سایبری نیز بیش از پیش شکل جدی به خود گرفته استخرید ، نصب و راه اندازی دستگاه ژنراتورچهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران برای نمایش توانمندی‌های حوزه شهر هوشمند، با حضور شهرداری سبزوار در حال برگزاری است.خریداری ۴ دستگاه کیوسک هوشمند توسط شهرداری سبزوار‌شهرداری سبزوار، دومین شهرداری متصل به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند